Piše li se najduže ili naj duže?

Sastavljeno i rastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Prilozi se u hrvatskome jeziku mogu pisati i sastavljeno i rastavljeno. Postoji više sastavljenih priloga od različitih jezičnih sastavnica u kojem se najčešće sve sastavnice pišu zajedno. Tako se superlativi priloga pišu kao jednorječnice.

Tako se ispravno piše: najbolje, najviše i najgore.

Prilog najduže sastoji se od dvije samostalne sastavnice koje se pišu sastavljeno: naj i duže.

Primjer: Najduže sam rješavao peti zadatak iz matematike.