Piše li se maski ili masci?

Imenice ženskoga roda koje završavaju na -ka, -ga i -ha nerijetko nam zadaju muku prilikom deklinacije. Imenice ovoga tipa mogu i ne moraju provoditi sibilarizaciju: baka – baki, četka – četki, duga – dugi, juha – juhi, kocka – kocki, lutka – lutki.


Tako u imenici čestitka može i ne mora doći do sibilarizacije i gubljenja suglasnika. Takve su imenice najčešće one koje završavaju na -tka. Takva je i imenica: motka-motki/motci, pripovijetka – pripovijeci / pripovijetci / pripovijetki i tetka – tetki / tetci.

Prema tome možemo pisati i maski i masci.

Primjer: Nisam znao što da mislim o njezinoj maski i Nisam znao što da mislim o njezinoj masci.