Piše li se kosa crta između dviju sastavnica od kojih je barem jedna višerječna?

Među pravopisne znakove hrvatskog jezika spada kosa crta.
Kosa crta (/) pravopisni je znak koji se ovisno o tomu između kakvih se jedinica nalazi, može pisati s bjelinama s obiju strana ili bez njih.

Kosa crta bez bjelina piše se:

  • pri označivanju da se ovisno o kontekstu ostvaruje jedna od mogućnosti (ili)
  • pri označivanju uključenosti obiju sastavnica (i)
  • pri označivanju prijelaza jednoga razdoblja u drugo (iz… u)
  • pri označivanju izdvajanja dijela iz cjeline (od)
  • u zapisu nadnevaka, klasa, urudžbenih brojeva, adresa, telefonskih brojeva, godišta i brojeva časopisa…

Kosa crta s bjelinom piše se:

  • između dviju sastavnica od kojih je barem jedna višerječna
  • pri odjeljivanju stihova kad se ne navode jedan ispod drugoga

Prema tome kosa crta se piše između dviju sastavnica od kojih je barem jedna višerječna.

Primjer: liječnik specijalist / liječnica specijalistica, Vijeće Europske unije / Vijeće ministara