Piše li se kakogod ili kako god?

Sastavljeno i rastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Prilozi se u hrvatskome jeziku mogu pisati i sastavljeno i rastavljeno. Postoji više sastavljenih priloga od različitih jezičnih sastavnica u kojem se najčešće sve sastavnice pišu zajedno. Tako se prilozi nastali od dviju sastavnica od kojih je prva sastavnica prilog, a druga sastavnica -god pišu kao jednorječnice.

Tako se ispravno piše: gdjegod, kamogod i kudgod..

Prilog kakogod sastoji se od dvije sastavnice koje se pišu sastavljeno kada znače da se nešto radi “nekako”: kako i -god. Također mogu se pisati i odvojeno kada znače da se nešto radi “bilo kako”.

Primjer: Kakogod, samo dođi do mene (nekako) i Kako god samo više dođi do mene (svejedno kako).