Piše li se ispočetka ili iz početka?

Sastavljeno i rastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Prilozi se u hrvatskome jeziku mogu pisati i sastavljeno i rastavljeno. Postoji više sastavljenih priloga od različitih jezičnih sastavnica u kojem se najčešće sve sastavnice pišu zajedno. Tako oni prilozi nastali od dviju sastavnica od kojih je jedna prijedlog ili prefiks, a druga imenica pišu se sastavljeno kao jednorječnica.

Tako se ispravno piše: dodušte, naposlijetku, našalost, ujutro.

Prilog ispočetka sastoji se od dvije samostalne sastavnice koje se pišu sastavljeno: iz i početka. Također u ovom je primjeru došlo do jednačenja suglasnika po zvučnosti na granici prefiksa i korijena. Glas zvučni z prešao je u svoj bezvučni parnjak s ispred bezvučnog p.

Primjer: Idemo cijelu koreografiju ponoviti ispočetka.