Piše li se e-pošta ili e pošta?

Sastavljeno i nesastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Ovdje dolazi do problema jer govornici često nisu sigurni trebaju li dvije riječi, koje su inače samostalne, ali se sada nalaze u posebnoj uporabi, napisati sastavljeno ili nesastavljeno.

Kod imenica se sa spojnicom pišu dvije sastavnice (riječi) od kojih je prva simbol, kratica, slovo ili oznaka.

Tako ćemo sa spojnicom pisati riječi: γ-zrake, Q-groznica, Y-kromosom, α-raspad, β-karoten.

Primjer: Sve detalje dobit ćete na Vašu e-poštu.