Piše li se drugačiji ili drukčiji?

Prilozi nastali od brojevnog pridjeva drugi mogu imati i u govoru i u pismu oba oblika, odnosno ispravno je napisati: drugačiji i drukčiji.

Prema tome imamo:

On je drugačiji od njega.

On je drukčiji od njega.

Prilog drukčiji nastao je palatalizacijom glasa /k/ u glas /č/ ispred glasa /i/ te jednačenjem po zvučnosti glasa /g/ u glas /k/ ispred glasa /č/: drug-k-ij-i i drug-č-ij-i.

Prilog drugačiji nastao je palatalizacijom glasa /k/ ispred/i/ u glas /č/: drug-ak-ij-i.