Piše li se dovrh ili do vrh?

Sastavljeno i nesastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Ovdje dolazi do problema jer govornici često nisu sigurni trebaju li dvije riječi, koje su inače samostalne, ali se sada nalaze u posebnoj uporabi, napisati sastavljeno ili nesastavljeno.

Kod prijedloga se kao jedna riječ pišu oni prijedlozi tvoreni od dviju sastavnica.

Tako ćemo pisati riječi: namjesto, ukraj, uvrh.

Primjer: Dovrh glave mi je više njegova prigovaranja.

Također, moramo razlikovati prijedloge od prijedložno-padežnih izraza:

Dovrh planine nadzirao se snijeg. (prilog)

Do vrha planine imamo još oko sat vremena. (prijedložno-padežni izraz)