Piše li se crno-bijeli ili crno bijeli?

Sastavljeno i nesastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Ovdje dolazi do problema jer govornici često nisu sigurni trebaju li dvije riječi, koje su inače samostalne, ali se sada nalaze u posebnoj uporabi, napisati sastavljeno ili nesastavljeno. Također, neki se pridjevi mogu pisati i sa spojnicom.

Kod pridjeva se sa spojnicom pišu pridjevi s barem dvjema ravnopravnim sastavnicama od kojih svaka ima svoj naglasak.

Tako ćemo pisati riječi: prirodoslovno-matematički, crikveničko-vinodolski,  kroatističko-hungarističko-germanistički.

Primjer: Kod njega su svi likovi bili crno-bijeli.