Piše li se cjenik ili cijenik?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/. Na primjer: Cijena je na cjeniku.  Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak. Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/. Imenica muškoga roda u jednini glasi cjenik. Ona ima kratkouzlazni naglasak na prvom slogu isto kao i imenice: sjenik, iscjedak ili razdjeljak. Sve su to imenice sa sufiksom -ik ili -(a)k u kojima dolazi do kraćenja dugog jata u kratki jat. Spomenuta je imenica cjenik nastala od riječi cijena koja ima dugouzlazni naglasak i dugi ostvaraj jata.