Kako se u literaturi navode bibliografski podaci za knjigu s jednim autorom?

U svakom se seminarskom i znanstvenom radu na kraju navodi popis literature bibliografskih jedinica iz kojim smo crpili informacije i citate za temu kojom smo se bavili.


Tako se u popisu literature bibliografske jedinice navode abecednim redom prema prezimenu autora ili prvoga autora ako ih ima više. Budući da je riječ o inverziji, iza prezimena piše se zarez. Između autorā piše se točka sa zarezom.


Redoslijed je podataka u bibliografskoj jedinici ovaj: autor(i), godina izdanja i naslov. Ostali podatci (urednik, izdavač, mjesto izdanja, broj stranica i slično) ovise o vrsti publikacije.

Za izvore iz knjige bibliografski se podaci navode ovako ako se radi o jednom autoru koji je napisao knjigu.

Primjer: Opačić, Nives. 2009. Reci mi to kratko i jasno: Hrvatski za normalne ljude. Novi Liber. Zagreb.