Kako se označuju bibliografski podaci za teksta na mrežnoj stranici u literaturi?

U svakom se seminarskom i znanstvenom radu na kraju navodi popis literature bibliografskih jedinica iz kojim smo crpili informacije i citate za temu kojom smo se bavili.

Tako se u popisu literature bibliografske jedinice navode abecednim redom prema prezimenu autora ili prvoga autora ako ih ima više. Budući da je riječ o inverziji, iza prezimena piše se zarez. Između autorā piše se točka sa zarezom.

Redoslijed je podataka u bibliografskoj jedinici ovaj: autor(i), godina izdanja i naslov. Ostali podatci (urednik, izdavač, mjesto izdanja, broj stranica i slično) ovise o vrsti publikacije.

Tako se bibliografski podaci za izvore iz teksta na mrežnoj stranici označuju ovako:

Radić, Drago. Informatička abeceda. Split. http://www.informatika.buzdo.com/index.html (pristupljeno 11. travnja 2010.).