Kako se označuju bibliografski podaci iz disertacija u literaturi?

U svakom se seminarskom i znanstvenom radu na kraju navodi popis literature bibliografskih jedinica iz kojim smo crpili informacije i citate za temu kojom smo se bavili.

Tako se u popisu literature bibliografske jedinice navode abecednim redom prema prezimenu autora ili prvoga autora ako ih ima više. Budući da je riječ o inverziji, iza prezimena piše se zarez. Između autorā piše se točka sa zarezom.

Redoslijed je podataka u bibliografskoj jedinici ovaj: autor(i), godina izdanja i naslov. Ostali podatci (urednik, izdavač, mjesto izdanja, broj stranica i slično) ovise o vrsti publikacije.

Tako se bibliografski podaci iz disertacija u literaturi označuju ovako:

Matešan, Domagoj. 2007. Vremenska analiza prednapetih betonskih ljusaka. Doktorski rad. Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu. Split. 216 str.