Kada se koristi izostavnik?

Među pravopisne znakove hrvatskog jezika spadaju navodnici i polunavodnici.


Puna definicija navodnika je da su navodnici pravopisni znaci kojima se obilježavaju citati, neupravni govor, ironični stav prema napisanom, suprotno značenje, naslovi knjiga, filmova…
Navodnici se pojavljuju u paru. Imaju dva oblika: „…” i »…«. Iza prvoga i ispred drugoga navodnika ne piše se bjelina.


Polunavodnici su pravopisni znakovi koji se pojavljuju u paru (‘…’). Iza prvoga i ispred drugoga polunavodnika ne piše se bjelina.

Uz spomenute se pravopisne znakove može koristiti i izostavnik.

Izostavnik je pravopisni znak kojim se označuje da je što izostavljeno u brzome ili neformalnome govoru.

Primjer:

 Drž’te ga!

 Je l’ došao?