Piše li se usto ili uz to?

Sastavljeno i rastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Prilozi se u hrvatskome jeziku mogu pisati i sastavljeno i rastavljeno. Postoji više sastavljenih priloga od različitih jezičnih sastavnica u kojem se najčešće sve sastavnice pišu zajedno. Tako oni prilozi nastali od dviju sastavnica od kojih je jedna prijedlog ili prefiks, a druga zamjenica pišu se sastavljeno kao jednorječnica.

Tako se ispravno piše: netom, poštom, zatim, zato.

Prilog usto sastoji se od dvije samostalne sastavnice koje se pišu sastavljeno: uz i to. Također ovdje je došlo i do promjene suglasnika po zvučnosti. Suglasnik zvučni z prešao je u svoj bezvučni parnjak s ispred bezvučnog t.

Primjer: Boljela me glava, a usto nisam bio raspoložen.