Piše li se tako-tako ili tako tako?

Sastavljeno i nesastavljeno pisanje nerijetko je problem u hrvatskom jeziku jer, najčešće zbog pogrešnih izgovora, ne znamo bismo li neke riječi napisali zajedno ili odvojeno.

Ovdje dolazi do problema jer govornici često nisu sigurni trebaju li dvije riječi, koje su inače samostalne, ali se sada nalaze u posebnoj uporabi, napisati sastavljeno ili nesastavljeno. Također, neki se prilozi mogu pisati i sa spojnicom.

Kod priloga se sa spojnicom pišu prilozi koji su sveza dvaju priloga.

Tako ćemo pisati riječi: mile-lalešuć-muć, zbrda-zdola, nadvoje-natroje, okolo-naokolo, amo-tamo, jedanput-dvaput, dvaput-triput.

Primjer: S njime sam bilo tako-tako zadovoljan, uvijek je kasnio na treninge.