Piše li se smiješno ili smješno?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.

Na primjer: Smiješno je to što govoriš ili Smiješno je to što govoriš.

Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.

Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/.

Prema tome pridjev se pravilno piše smiješno s dugouzlaznim naglaskom na drugom slogu, a dolazi od imenice smijeh s dugosilaznim naglaskom. Također imenica smiješko može se ostvariti i s dugim i s kratkim ostvarajem jata pa se može pisati i smješko.

Isto takve su i riječi: blijesak-bljesak ili cvijetnjak-cvjetnjak.