Piše li se podijeliti ili podjeliti?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.

Na primjer: Dijeliti papire ili Djeliti papire.

Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.

Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/.

Prema tome pravilo je pisati podijeliti jer je ostvaraj jata dug, a naglasak je na drugom slogu dugouzlazan. Glagol je nastao od imenice dio čiji je ostvaraj jata fonem /i/ s kratkosilaznim naglaskom.

Glagol dijeliti u svršenom obliku ima dugouzlazni naglasak (dugi slog), a glagol u nesvršenom obliku podijeliti također ima dugouzlazni naglasak na drugom slogu.