Piše li se nemoj ili ne moj?

Sastavljeno i rastavljeno pisanje nerijetka je sumnja kod većine hrvatskih govornika. Budući na to da se radi o riječima koje su sastavljene od više različitih riječi ili o dvije zasebne riječi, ponekad nismo sigurni kako ih pravilno napisati jer ih ni slušno se možemo dobro razlikovati (imaju li jedan ili dva naglaska u izgovoru).

Do zabune u pisanju često dolazi kada se radi o čestici ne koja dolazi ispred glagola. Nerijetko vidimo primjere tipa: nemogu ili neznam.

Čestica ne piše se odvojeno od glagola te spomenuti primjeri glase: ne mogu i ne znam.

Naprotiv, niječni oblici prezenta glagola biti i htjeti te imperativni oblici glagola htjeti pišu se zajedno s česticom ne: nisam, nisi, nije…. i neću, nećeš, neće… te nemoj, nemojmo, nemojte.

Također, u tipovima glagola nedostajati, nemati ili negodovati te u svim njihovim konjugacijskim oblicima, čestica ne piše se sastavljeno s glagolom jer u njih ona nije niječna čestica, već je dio glagola.