Koja je pokrata od nacionalni park?

Kratice su skraćene riječi u pisanju koje nastaju izostavljanjem slova u riječi koja se krati. One mogu nastati kraćenjem jedne riječi ili kraćenjem više riječi.

Vrsta kratica zove se pokrata. Pokrate nastaju od početnih slova imena ili skupa riječi koji se krati. Pokrata sama po sebi nema značenje, ali kada je napisana velikim početnim slovima poprima značenje pojma koji je podvrgnut kraćenju.

One, ponekad, mogu sadržavati i mala slova: Wi-Fi.

Pokrate se većinom sklanjanju i ne završavaju točkom.

Pokrate koje se ne sklanjaju su: pokrate iz latinskoga – N. N., pokrate nastale kraćenjem pridjeva – UV, neke religijske pokrate – BDM, INRI te RH.

Pokrate koje završavaju točkom su pokrate iz latinskoga jezika.

Tako pokrate nastaju kraćenjem više riječi.

Primjer: NP (nacionalni park).